LÄHTEITÄ


KIRJALLISUUTTA

 • Antti J. Aho: Juhani Aho, elämä ja teokset, WSOY 1951
 • Antti Halonen: Taiteen juhlaa ja arkea, Tuusulan taiteilijasiirtolan värikkäitä vaiheita Kivestä Sibeliukseen, Tammi 1982
 • Anne Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila: Juhani Aho, vastakohtien tasapainoa, WSOYpro 2010
 • Riitta Konttinen: Taitelijapareja, WSOY 1991
 • Juhani Niemi: Juhani Aho, SKS 1985
 • Panu Rajala: Naisten mies ja aatteiden. Juhani Ahon elämäntaide, WSOY 2011
 • Martti Turtola, Tarja Lappalainen: Kansalliskirjailija Juhani Aho, Edico Oy 2011

NETTILINKKEJÄ
 • Wikipedia - Juhani Aho. Linkki.
 • Wikipedia - Venny Soldan-Brofeldt. Linkki.
 • Juhani Ahon Seura. Linkki.
 • Pohjois-Savon muisti - Juhani Aho. Linkki.
 • YLE elävä arkisto - Juhani Aho. Linkki.
 • SKS - digitoitu Rautatien ensipainos. Linkki.
 • SKS - Juhani Ahon arkisto SKS:n kirjallisuusarkistossa. Linkki.
 • SKS - Juhani Niemen kirjoittama artikkeli SKS:n biografiakeskuksessa. Linkki.
 • Project Guttenberg - Rautatie. Linkki.
 • Librivox - Rautatie, vapaa äänikirja. Linkki.